ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: X-nest, maar dan anders, heet: x2x


Op 15-07-2007 om 22:04 schreef Rudi Sluijtman:
> On Sun, Jul 15, 2007 at 08:30:33PM +0200, Geert Stappers wrote:
> > 
>~> Ik zoek een "goede" 'DISPLAY=".
>~> Dus eentje die niet meer dan het scherm veranderd
>~> en het keyboard en muis op de vertrekkende computer laat.
>~> (nu gaat bij 'DISPLAY=vee:0.0 xterm' _ook_ het keyboard over)
> > > >
> > 
>~ Je kunt eens kijken naar x2x:
> > | $ x2x -to vee:0.0 &
> > | [1] 3283
> > | stappers@kaa:~
> > | $ Xlib: connection to "vee:0.0" refused by server
> > | Xlib: No protocol specified
> > |
> > | x2x - error: can not open display vee:0.0
> > |
> > 
> > Iemand een suggestie om de "connection refused" te debuggen en/of te
> > verhelpen?
> 
> Als je ssh gebruikt, zorgt ssh voor de X forwarding en authorization.
> Ik geef je nu de instructies die mijn broer Anton, ook geabonneers op de enosig
> mailinglist en collega van Joost van Baal, me heeft ge-mailed:
> 
> =====================================================================
> Machine Kaa is de machine waaraan je een altijd zit.
> Machine Vee is de machine die bijvoorbeeld rechts van Kaa staat, en waarvan
> je het scherm best zou willen gebruiken, zonder dat je de hele tijd van
> toetsenbord
> en muis hoeft te wisselen.
> 
> 1 installeer x2x op Kaa.
> 2 grijp toetensbord van Vee en type:
> ssh Kaa x2x -from :0 -east
> 
> 3 grijp de muis van Kaa en beweeg de muis naar de rechter rand  van het
> scherm,
> en voila, zie de muise ptr op het scherm van Vee verschijnen!
> =======================================================================
> 
> 
> Je moet dus X forwarding op client en server aan hebben staan!

Het was veel "magic".
Ondertussen heb ik het begrepen en vooral aan de praat.

Wat volgt is het verhaal in kleine stappen naar de oplossing.

Vee is een computer waar een Video beamer aan zit.
Op Vee heeft user do, de X-display server (gewoon gnome) opgestart,
hij is daardoor de display owner.
Op Vee is ook een ssh server actief.

Kaa is de computer waar de spreker achter het Keyboard zit.
Behalve de presentatie software is op Kaa ook de tool x2x ge-installeerd
en is er een ssh server actief die X11 forwarding aan heeft staan.

Spreker zit achter het keyboard van Kaa (en blijft daar zitten c.q. staan)
Hij opent een console en maakt een oversteek naar Vee

  ssh do@vee

Daar aangekomen zet hij de DISPLAY variable op xserver van vee,
bijvoorbeeld:

  export DISPLAY=:0.0

Een kleine check zou

  xclock &

zijn. Die X-client, xclock, moet op de Video beamer komen.
Met behulp van 

  kill %1

breekt hij de check en de X-client af.

Vervolgens gaat hij naar Kaa, via ssh met X11 forwarding, terug.

  ssh -X spreker@kaa

Je kunt dan weer de check met `xclock &` doen. Belangrijker is om te
weten wat de waarde van de variabele DISPLAY is:

  echo $DISPLAY

Dat het 'localhost:10.0' is, was te verwachten, maar beter zeker weten.

En dan nu het keyboard van Kaa aan Vee die rechts (oostelijk) staat.

  x2x -from :0.0 -east

Daar pak je als spreker de X-sessie op kaa op. De andere X-sessie zit
in $DISPLAY. De "X to X connection" is er nu. Dat is allemaal in
dezelfde console gebeurd, laat die console voor wat ie is.

In een andere console start je op, wat je op de Video beamer wilt.

  DISPLAY=localhost:0.0 xterm &

Beweeg de muis naar rechts en click in de xterm,
keyboardaanslagen van Kaa verschijnen het scherm van Vee.


Het nut van deze execeritie is dat zo geen herconfiguratie
van X-windows op Kaa hoeft te gebeuren, Vee is er al voor getuned.> Veel succes,
> Morgen ga ik met vakantie, dus voorlopig geen tips meer van mij.


Je tips zijn goed aangekomen.
Hopelijk jij ook op je vakantie adres :-)


Dank je wel!

> Groeten,
> Rudi Sluijtman.


Cheers,
Geert Stappers


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]