ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: X-nest, maar dan anders


Op Tue 3 Jul 2007 om 11:01:56 +0200 schreef Geert Stappers:
> 
<knip>
> Ik zoek een soort X-nest, maar dan anders.
> 
> Eerst een plaatje
> 
>  +----------------+
>  |        |
>  | groot scherm  |
>  |        |
>  +----------------+
> 
>   \      /
>   \     /
>     Beamer
>      |
>      | video signaal
>      |
>   +--------+
>   | Com V |
>   +--------+
>     |
>     Z  netwerkverbinding
>      |
>   +--------+
>   | Com P |
>   +--------+
> 
> 
> 
> Com P heeft geen video uitgang, Com V heeft wel video uitgang en het
> belangrijkste: geeft een signaal wat de beamer begrijpt.
> 
> 
> Wat ik wil voorkomen is de situatie die we allemaal kennen van lezingen en
> presentaties: De laptop van de spreker, Com P, werkt niet met de beamer.
> 
> Kan dat met een X-nest achtig iets?

Als je alleen een slideshow oid wilt laten zien, kun je doen:

 user@ComV ~$ ssh -X ComP iceweasel &

Als je een hele X-sessie wilt laten zien, dan was er vroeger iets wat
xdm chooser heette. Op ComV staat dan xdm die je een sessie op ComP
geeft.

 When xdm receives an Indirect query via XDMCP, it can run a chooser
 process to perform an XDMCP BroadcastQuery (or an XDMCP Query to speci‐
 fied hosts) on behalf of the display and offer a menu of possible hosts
 that offer XDMCP display management. This feature is useful with X
 terminals that do not offer a host menu themselves.

gdm zal zoiets ook wel kunnen, schat ik.

Maar dan moet de X op ComP wel daarvoor geconfigureerd zijn.

Groeten,

Joost


<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]