ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: X-nest, maar dan anders


Hoi Geert,

On Wed, Jul 11, 2007 at 01:48:51PM +0200, Geert Stappers wrote:
> Op 04-07-2007 om 12:17 schreef Joost van Baal:
> > Op Tue 3 Jul 2007 om 11:01:56 +0200 schreef Geert Stappers:
> > >
> 
> > > Wat ik wil voorkomen is de situatie die we allemaal kennen van lezingen
> en
> > > presentaties: De laptop van de spreker, Com P, werkt niet met de beamer.
> > >
> 
> > > Kan dat met een X-nest achtig iets?
> >
> 
> > Als je alleen een slideshow oid wilt laten zien, kun je doen:
> >
> 
> > user@ComV ~$ ssh -X ComP iceweasel &
> >
> 
> > Als je een hele X-sessie wilt laten zien, dan was er vroeger iets wat
> > xdm chooser heette. Op ComV staat dan xdm die je een sessie op ComP
> > geeft.
> >
> 
> >  When xdm receives an Indirect query via XDMCP, it can run a chooser
> >  process to perform an XDMCP BroadcastQuery (or an XDMCP Query to speci?
> ??
> >  fied hosts) on behalf of the display and offer a menu of possible hosts
> >  that offer XDMCP display management. This feature is useful with X
> >  terminals that do not offer a host menu themselves.
> >
> 
> > gdm zal zoiets ook wel kunnen, schat ik.
> >
> 
> > Maar dan moet de X op ComP wel daarvoor geconfigureerd zijn.
> >
> 
> > Groeten,
> >
> 
> > Joost
> 
> 
> Dank voor de informatie,
> maar laat ik mijn oorspronkelijke vraag anders formuleren.
> 
> 
> Het is een 'X' variant van 'tee'.
> Output wordt geforked naar een tweede kanaal.
> Het tweede kanaal gaat dan naar Comp V(ideo)
> 
> Googlen op 'xtee' leverde teveel hits.
> Zoeken op 'xtee remote display' kwam met een een soort "tcpdump" uit 1998.
> 
> `apt-file search xtee | grep "\<xtee"` bracht xteevee
> 
> 
> Of de vraag nog anders omschreven.
> 
> Ik zoek een "goede" 'DISPLAY=".
> Dus eentje die niet meer dan het scherm veranderd
> en het keyboard en muis op de vertrekkende computer laat.
> (nu gaat bij 'DISPLAY=compv:0.0 xterm' _ook_ het keyboard over)

Je kunt eens kijken naar x2x:
   x2x allows the keyboard and mouse on one ("from") X display to be used
    to control another ("to") X display. Since x2x uses the XTEST exten-
    sion, the "to" X display must support XTEST.

Dit gecombineerd met de door Joost genoemde xchooser
oplossing doet mogelijk wat je bedoelt.

Voor een externe x sessie op compv, moet je in een virtual console X starten
met optie -broadcast of -query comp, waarbij comp geconfigureerd moet zijn
om x sessies vanaf comv moet toestaan.
Voor xdm moet je /etc/X11/xdm/Xaccess aanpassen, voor gdm waarschijnlijk
/etc/gdm/custom.conf of /etc/X11/gdm/custom.conf.

success,

Groeten,
Rudi Sluijtman.


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]