ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

netwerk configuratie op bijeenkomst


Hoi,

Voor de netwerk configuratie op de bijeenkomsten,
ben ik hostnamen en MAC adressen aan het verzamelen.

Die gegevens zet ik dan in de domain name server files
en in de DHCP configuratie file.

Op bijeenkomsten kunnen we dan hostnamen roepen,
in plaats van IP-adressen.

Een andere voordeel is dat bekende computers in een range gezet kunnen
worden en dat onbekende computers in een andere range komen.


Cheers
Geert Stappers


P.S.

Al een idee voor een openingspraatje?

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]