ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dubbele bestanden verwijderen


Wim <Electronic.Design@xxxxxx> writes:
> Werkt (met ls). Nog wel een foutmelding aan het einde:
> 	: File name too long
> Dat slaat niet op de laatste regel in de file lijkt mij want dat is niet de langste.
> Wat veroorzaakt de foutmelding?

Omdat xargs de -0 optie krijgt, verwacht het een 0 byte tussen elke filename.  Omdat je tr niet gebruikt wordt die 0 byte niet toegevoegd, en dan ziet xargs alle bestanden als één lange regel.

Het lijkt erop dat xargs met de -0 flag ook quote-tekens als onderdeel van de filename ziet; dit wist ik niet, maar het zorgde voor de eerste foutmelding; de file 'met een lange bestandsnaam.txt' in de directory 'pad' bestaat wel, de file "/pad/met een lange bestandsnaam.txt" in de root bestaat niet.

xargs lijkt aanhalingstekens zoals bedoeld te interpreteren als je het zonder flags gebruikt, zoals in:

xargs ls <dubbel.txt


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]