ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dubbele bestanden verwijderen


Wim wrote:
> Ik heb een bestand dubbel.txt met daarin files die ik wil verwijderen.
> Elke regel bevat zoiets als:
> 	"/pad/bestand met een lange naam.txt"

Staan die quotes ook in je bestand? Dat voegt weinig toe. Het is
handig om dat eerst weg te halen. Vervolgens kun je zoiets doen:

 while read i; do echo Hallo "$i"; done < dubbel.txt

'echo Hallo' kun je dan vervangen door 'rm -v' als het goed werkt.
De quotes zijn wel belangrijk op de plaats waar het shell-commando
gebruikt wordt: daar is de escaping nodig.


Groeten,
Johan

<<application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]