ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dubbele bestanden verwijderen


Michiel Buddingh <michiel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> writes:
>      tr '\n' '0' <dubbel.txt | xargs -0 rm -v

Moet natuurlijk
     tr '\n' '\0' <dubbel.txt | xargs -0 rm -v

zijn.


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]