ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dubbele bestanden verwijderen


Op Sun, 26 Oct 2014 23:26:39 +0100 Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx> schreef:

> On Sun, Oct 26, 2014 at 11:15:06PM +0100, Wim wrote:
> > Op Sun, 26 Oct 2014 22:27:47 +0100 Michiel Buddingh <michiel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> schreef:
> > 
> > > Michiel Buddingh <michiel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> writes:
> > > Moet natuurlijk
> > >      tr '\n' '\0' <dubbel.txt | xargs -0 rm -v
> > > 
> > > zijn.
> > 
> > tr '\n' '\0' <dubbel.txt | xargs -0 ls
> > Er gaat iets niet goed:
> > ls: cannot access "/pad/bestand met een lange naam.txt": No such file or directory
> > 
> > Als ik doe
> > 	tr '\n' '\0' <dubbel.txt | less
> > zie ik
> > 	....txt"^@"/pad/bestand met een lange naam.txt"^@"/pad/bestand met een lange naam2.txt"^@/pad/...
> > en bij
> > 	tr '\n' '\0' <dubbel.txt
> > zie ik
> > 	....txt""/pad/bestand met een lange naam.txt""/pad/bestand met een lange naam2.txt""/pad...
> > geen
> > 	^@
> > dus. Is de ^@ de \0 ?
> 
> Euh, ja. De ^@ is \0
> 
> Maar waarom de `tr '\n' '\0'` zou moeten gebeuren, is me niet duidelijk.
> 
> Ik denk dat
> 
>    cat dubbel.txt | xargs -0 ls
> 
> een mooie test case voor
> 
>    cat dubbel.txt | xargs -0 rm 
> 
> is.

Werkt (met ls). Nog wel een foutmelding aan het einde:
	: File name too long
Dat slaat niet op de laatste regel in de file lijkt mij want dat is niet de langste.
Wat veroorzaakt de foutmelding?


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]