ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dubbele bestanden verwijderen


Op Sun, 26 Oct 2014 22:27:47 +0100 Michiel Buddingh <michiel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> schreef:

> Michiel Buddingh <michiel@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> writes:
> Moet natuurlijk
>      tr '\n' '\0' <dubbel.txt | xargs -0 rm -v
> 
> zijn.

tr '\n' '\0' <dubbel.txt | xargs -0 ls
Er gaat iets niet goed:
ls: cannot access "/pad/bestand met een lange naam.txt": No such file or directory

Als ik doe
	tr '\n' '\0' <dubbel.txt | less
zie ik
	....txt"^@"/pad/bestand met een lange naam.txt"^@"/pad/bestand met een lange naam2.txt"^@/pad/...
en bij
	tr '\n' '\0' <dubbel.txt
zie ik
	....txt""/pad/bestand met een lange naam.txt""/pad/bestand met een lange naam2.txt""/pad...
geen
	^@
dus. Is de ^@ de \0 ?

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]