ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

aangifte-ib-installer_0.7-1_all.deb beschikbaar (was: Re: Test de aangiftesoftware 2007!)


Hoi,

Er is een nieuwe aangifte-ib installer, waarmee je de aangifte software
van de belastingdienst makkelijk kunt downloaden en als Debian pakket
installeren (op Debian GNU/Linux of Ubuntu).  Zie
http://mdcc.cx/aangifte-ib/ voor instructies.

Hieronder de aanleiding: de belastingdienst heeft een nieuwe test-versie
voor 2007 uitgebracht.

Groeten,

JoostOp Mon  4 Jun 2007 om 03:05:19 +0200 schreef CO_Poort_Easytax__Postbus@xxxxxxxxxxxxxxxxxx:
> 
> Test de aangiftesoftware 2007!
> 
> Geachte heer/mevrouw,
> 
> Waar kun je software, die bedoeld is voor thuisgebruik, beter testen dan
> bij de gebruikers thuis?
> 
> Deze zinsnede is al vaker gebruikt bij de aankondiging van de technische
> test, voor de aangiftesoftware van de bel. Deze technische test, voorheen
> ook wel PvCF-test genoemd, is bedoeld om vast te stellen dat de
> programmatuur werkt in een groot aantal technische omgevingen (windows, mac
> en linux). Het is voor de makers van de software ondoenlijk om zelf alle
> mogelijke configuraties te testen. Daarom wordt de hulp ingeroepen van een
> brede groep vrijwilligers. De Belastingdienst nodigt u hierbij van harte
> uit om deel te nemen aan de technische test van de aangiftesoftware voor de
> inkomstenbelasting 2007, kortweg IB2007.
> 
> Easytax
> De aangifteprogrammatuur is een product van de Belastingdienst. Dit product
> (IB2007) wordt door de Belastingdienst zelf ontwikkeld. Het team dat
> hiervoor zorgdraagt heeft de naam Easytax. De technische test wordt ook
> door het team Easytax georganiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
> website van de personeelsvereniging (PvCF), die wij hier ook nadrukkelijk
> voor danken.
> 
> Wat maakt geen onderdeel uit van de test?
> We kunnen het niet duidelijk genoeg zeggen. Het is een technische test en
> gaat daarom niet over de fiscale, inhoudelijke of redactionele aspecten.
> Ook is het natuurlijk niet mogelijk een echte aangifte te doen met deze
> testversie van de programmatuur. De aangifte kan overigens wel volledig
> worden ingevuld.
> 
> Voor het belastingjaar 2007 is een voorziening bedacht waarbij een aantal
> bij de overheid bekende gegevens als service wordt aangeboden. Deze
> voorziening is nog in ontwikkeling en kan op dit moment nog niet in de
> technische test worden opgenomen. Het gaat dan om het inlezen van de
> (vooringevulde) gegevens. Wellicht kan deze voorziening later alsnog in de
> technische test worden opgenomen.
> 
> Wat is er veranderd?
> Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorigjaar is de
> manier van inzenden en ondertekenen van de aangifte. Het gebruik van DigiD
> heeft een andere vorm gekregen. Vorig jaar werd DigiD vanuit de
> programmatuur afgehandeld. Dit jaar gebeurt dit vanuit de browser, dus los
> van de toepassing. In de eerste versie van de technische test is het
> inzenden en ondertekenen nog niet te testen.
> 
> Uiteraard hebben de ontwikkelingen van de verschillende platforms niet
> stilgestaan. De komst van Windows Vista, linux-distro’s/versies, intelmac
> en een grote reeks beveiligingsmaatregelen. Dit betekent dat meer moderne
> platforms wel worden ondersteund en een aantal oude niet meer.
> 
> Hoe gaat de technische test in z’n werk?
> Vanaf 1 juni 2007 is de website van de technische test bereikbaar:
> www.pvcf.nl/easytax. Hier kunt u een testversie van de programmatuur voor
> de verschillende platformen downloaden. Na installatie kunt u de
> programmatuur gebruiken. Op dezelfde website is een forum (
> www.pvcf.nl/easytax/forum) opgenomen. U kunt uw reacties en opmerkingen
> hier aangeven. Het team Easytax kan reageren op de geplaatste opmerkingen.
> Gaandeweg zal derhalve steeds meer informatie op de website te vinden zijn.
> Ook zal op basis van de reacties een verbeterde versie van de programmatuur
> worden aangeboden voor (her-)test. Het streven is wekelijks nieuwe versies
> te plaatsen.
> 
> Tot slot
> We hopen natuurlijk op uw medewerking en kritische bijdrage. U draagt
> hiermee bij aan de kwaliteit van een aantal aangifteprogramma’s van de
> Belastingdienst. Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> 
> Clemens Holtkamp
> Teammanager team Easytax
> ------------------------------------------------------------------------------
> De Belastingdienst gebruikt e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie met de burger of voor de bekendmaking van beslissingen. De Belastingdienst hanteert conventies voor het gebruik van e-mail. Deze zijn te vinden op www.belastingdienst.nl.
> ==============================================================================

<<inline: signature.asc>>[ Date Index] [ Thread Index]