ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mdadm grow issue


On Sat, 6 Nov 2021 19:15:31 +0100 Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx> wrote:

> On Sat, Nov 06, 2021 at 04:51:08PM +0100, Geert Stappers wrote:
> > On Sat, Nov 06, 2021 at 02:06:26PM +0000, Wim wrote:
> > > Hallo,
> > > 
> > > Heeft er iemand ervaring met mdadm?
> 
> ;-)
> 
> > > Ik heb een RAID1 met 2x 80GB geupgrade naar 2x 4TB.
> > > Dat ging bijna prima.
> > > Nadat het, wat ik dacht, finale commando
> > > 	mdadm --grow /dev/md0 --size=max
> > > had gedaan en dat klaar was met growen, dat duurt "even" was de RAID volgens
> > > 	mdadm --detail /dev/md0
> > > inderdaad 4TB: Array Size : 3906952024 (3725.96 GiB 4000.72 GB)
> > > Echter met
> > >  df -h /mnt/RAID1/
> > > krijg ik
> > >  /dev/md0     73G  70G   0 100% /mnt/RAID1
> > > wat echt is want als ik er een groot bestand naar toe kopieer dan krijg ik meteen "disk full".
> > > 
> > > Blijkbaar moet ik nog wat extra doen.
> > > Na intensief zoeken op het Internet heb ik geen oplossing gevonden.
> 
> Mijn inschatting is dat er alleen naar mdadm zaken zijn gekeken.
> 
> 
> > > Ik kan natuurlijk de data backupen, de RAID opnieuw opbouwen en alles weer terugzetten,
> > > wat vermoedelijk wel zal werken, maar 
> > > dat is een workaround. Een oplossing vind ik mooier.
> > > 
> > > Hoe zou ik het kunnen oplossen?
> > > 
> > 
> > resize2fs(8) danwel het equivalent van het gebruikte type filesystem.
> > (`xfs` heeft `xfs_growfs`)
> > 
> 
> Toelichting:
> 
> Een disk is als een (grote) schuur.
> 
> In de schuur kun je scheidingswanden plaatsen.
> Voor een disk heet dat "partisioneren".
> 
> In ruimtes binnen de schuur kun je magazijnstelling plaatsen.
> Voor een disk heet dat "filesystem aan maken", commando daarvoor is
> mkfs(8).
> 
> Een schuur kan uitgebouwd worden. Een stuk buitenmuur er uit, grotere
> buitenmuur er omheen en er een dak boven op.
> 
> De "disk" is groter gemaakt.
> > > 	mdadm --grow /dev/md0 --size=max
> 
> 
> In het nieuwe stuk schuur zijn nog geen nieuwe magazijnstellingen geplaats.
> 
> Bij de "disk" zijn er commando's als `resize2fs` en `xfs_growfs` nodig.
> 
> 
> Doe eerst
>  mount | grep /dev/md0
> in de output krijg je het type filesystem te zien. 
> Stel dat het `ext2`, of `ext3` of `ext4` is,
> dan kun je
>  sudo resize2fs /dev/md0
> doen. Ja, dat kan "on the fly".

Ik deed:

# resize2fs -p /dev/md0 4000718872.576K -z /root/md0Filesystem.backup
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:
  e2undo /root/md0Filesystem.backup /dev/md0
resize2fs: Invalid new size: 4000718872.576K
/root/md0Filesystem.backup: while force-closing undo file

Zoeken op "while force-closing undo file" om uit te vinden wat daarmee exact bedoelt wordt leverde niets op, geen resultaten.
Dus opnieuw met een nu vermoedelijk wel geldige omvang:


# resize2fs -p /dev/md0 4000718872K -z /root/md0Filesystem.backup
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:
  e2undo /root/md0Filesystem.backup /dev/md0
resize2fs: Undo file corrupt while trying to open /dev/md0
Couldn't find valid filesystem superblock.

Ik heb het gevoel dat ik een bug / verbeterpunt in resize2fs gevonden heb.
	Echter het lijkt nog te doen wat er van verwacht wordt.
/dev/md0 is nog gemount en ls geeft een verwacht resultaat.

Geprobeerd om de twee disken te ontkoppelen van de RAID en dan met fsck checken hoe het met het filesystem is.
Dat ging voor de eerste --set-faulty, --remove, bij de tweede kreeg ik 
 # mdadm --set-faulty /dev/md0 /dev/sdb
 mdadm: set device faulty failed for /dev/sdb: Device or resource busy
Geen fsck op de eeste gedaan en die weer toegevoegd aan de raid die nu aan het rebuilden is.

P.S. Ik wil meehelpen om het Enosig serverpark te verbeteren

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]