ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mdadm grow issue


Geert Stappers wrote on 20211106:
> On Sat, Nov 06, 2021 at 02:06:26PM +0000, Wim wrote:
> > Hallo,
> > 
> > Heeft er iemand ervaring met mdadm?
> > 
> > Ik heb een RAID1 met 2x 80GB geupgrade naar 2x 4TB.
> > Dat ging bijna prima.
> > Nadat het, wat ik dacht, finale commando
> > 	mdadm --grow /dev/md0 --size=max
> > had gedaan en dat klaar was met growen, dat duurt "even" was de RAID volgens
> > 	mdadm --detail /dev/md0
> > inderdaad 4TB: Array Size : 3906952024 (3725.96 GiB 4000.72 GB)
> > Echter met
> >   df -h /mnt/RAID1/
> > krijg ik
> >   /dev/md0         73G   70G     0 100% /mnt/RAID1
> > wat echt is want als ik er een groot bestand naar toe kopieer dan krijg ik meteen "disk full".
> > 
> > Blijkbaar moet ik nog wat extra doen.
> > Na intensief zoeken op het Internet heb ik geen oplossing gevonden.
> > 
> > Ik kan natuurlijk de data backupen, de RAID opnieuw opbouwen en alles weer terugzetten,
> > wat vermoedelijk wel zal werken, maar 
> > dat is een workaround. Een oplossing vind ik mooier.
> > 
> > Hoe zou ik het kunnen oplossen?
> > 
> 
> resize2fs(8) danwel het equivalent van het gebruikte type filesystem.
> (`xfs` heeft `xfs_growfs`)

En daarna nog iets controleren; het aantal beschikbare inodes met df -i

Want van 80GiB naar 4TiB is best een forse stap en als je daar veel 'kleine'
bestanden op kwijt wil dan heb je al snel onvoldoende inodes (bij de meeste
filesystemen, je gebruikt vast geen zfs want dan had je heel mdadm niet nodig).

-- Hans

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]