ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

enosig infrastructuur / serverpark (was: Re: mdadm grow issue)


On Sun, Nov 07, 2021 at 09:20:54AM +0000, Wim wrote:
> On Sat, 6 Nov 2021 19:15:31 +0100 Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx> wrote
> To people@xxxxxxxxxx Cc: linux@xxxxxxxxxxxxxx
<snip>
> > @Wim
> > Dank voor je melding dat enosig infrastructuur aandacht heeft

Die opmerking van Wim had ik gemist.

> > @all
> > Wie kan en wil mee helpen enosig serverpark te verbeteren?

> P.S. Ik wil meehelpen om het Enosig serverpark te verbeteren

Wim: heel mooi!  Waar wordt concreet aan gedacht?

Ikzelf kan verzinnen: https://enosig.org geeft "Unable to connect" (
http://enosig.org/ werkt _wel_ ).

Ons mailing lijst archief @ https://lists.enosig.org/ geeft "Warning: Potential
Security Risk Ahead. The certificate is only valid for the following names:
www.yasigi.org, yasigi.org Error code: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN". (
http://lists.enosig.org/ werkt _wel_ ).

Beide problemen _zou_ ik op kunnen lossen; ik heb de nodige permissies
daarvoor.  En met het eerste probleem ben ik momenteel al bezig.  Maar eh,
don't hold your breath: ik ben er al n jaar of wat mee bezig.  En ook Michiel
zit trouwens "dicht bij het vuur", vooral voor wat betreft lists.enosig.org.

Wim: laat me weten wat je nodig hebt.

Groeten,

Joost

PS: Dinsdagavond 16 november Spoorzicht013 Tilburg presentatie door Drew
Devault van o.a. Sourcehut.org.  https://lostilburg.nl/ .  Ikzelf ga die w/s
bijwonen.

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]