ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: mdadm grow issue


On Sun, Nov 07, 2021 at 09:20:54AM +0000, Wim wrote:
> On Sat, 6 Nov 2021 19:15:31 +0100 Geert Stappers wrote:
> > 
> > Doe eerst
> >  mount | grep /dev/md0
> > in de output krijg je het type filesystem te zien. 
> > Stel dat het `ext2`, of `ext3` of `ext4` is,
> > dan kun je
> >  sudo resize2fs /dev/md0
> > doen. Ja, dat kan "on the fly".
> 
> Ik deed:
> 
> # resize2fs -p /dev/md0 4000718872.576K -z /root/md0Filesystem.backup
> resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
> Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:
>   e2undo /root/md0Filesystem.backup /dev/md0
> resize2fs: Invalid new size: 4000718872.576K
> /root/md0Filesystem.backup: while force-closing undo file
> 
> Zoeken op "while force-closing undo file" om uit te vinden wat daarmee
> exact bedoelt wordt leverde niets op, geen resultaten.
> Dus opnieuw met een nu vermoedelijk wel geldige omvang:
> 
> 
> # resize2fs -p /dev/md0 4000718872K -z /root/md0Filesystem.backup
> resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
> Overwriting existing filesystem; this can be undone using the command:
>   e2undo /root/md0Filesystem.backup /dev/md0
> resize2fs: Undo file corrupt while trying to open /dev/md0
> Couldn't find valid filesystem superblock.
> 
> Ik heb het gevoel dat ik een bug / verbeterpunt in resize2fs gevonden heb.
> 	Echter het lijkt nog te doen wat er van verwacht wordt.
> /dev/md0 is nog gemount en ls geeft een verwacht resultaat.
> 
> Geprobeerd om de twee disken te ontkoppelen van de RAID en dan met
> fsck checken hoe het met het filesystem is.
> Dat ging voor de eerste --set-faulty, --remove, bij de tweede kreeg ik 
>  # mdadm --set-faulty /dev/md0 /dev/sdb
>  mdadm: set device faulty failed for /dev/sdb: Device or resource busy
> Geen fsck op de eeste gedaan en die weer toegevoegd aan de raid die
> nu aan het rebuilden is.
> 

Ik begrijp niet veel meer dan dat er exprimenten gaande zijn.
Of het oorspronkelijke doel dichterbij is gekomen, ontgaat me.

Terug naar
> > Doe eerst
> >  mount | grep /dev/md0
> > in de output krijg je het type filesystem te zien. 
> > Stel dat het `ext2`, of `ext3` of `ext4` is,
> > dan kun je
> >  sudo resize2fs /dev/md0
> > doen. Ja, dat kan "on the fly".
 
Ik hoopte op een bericht als:
} mount zegt dat type file systeem "ext4" is.
} Uitvoeren van
}  sudo resize2fs /dev/md0
} resulteerde in een f.s. ter grootte van de onderliggende disken

Want `resize2fs` heeft maar 1 verplichte parameter, de device naam.
(default size is maximum wat het device beschikbaar heeft)


Laat a.u.b. weten of het oorspronkelijke doel bereikt is.
Danwel of "resize filesystem" het ontbrekende puzzelstuk was.


Groeten
Geert Stappers

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]