ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: De website, git URL, website update


On Sun, Jul 03, 2016 at 03:40:43PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Sat, Jul 02, 2016 at 07:23:54AM +0200, Joost van Baal-Ili?? wrote:
<snip>
> > 
> >  % git clone http://git.mdcc.cx/enosig-www.git
> >  Cloning into 'enosig-www'...
> >  Checking connectivity... done.
> > 
> 
> Ja, die "http clone" is gelukt.  Ook een pagina toegevoegd.
> 
> Vervolgens `git push` gedaan. Output had o.a.
> 
> | Counting objects: 10, done.
> | Delta compression using up to 4 threads.
> | Compressing objects: 100% (10/10), done.
> | Writing objects: 100% (10/10), 1.12 KiB | 0 bytes/s, done.
> | Total 10 (delta 9), reused 0 (delta 0)
> | To ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git
> |    224a39e..bf1c246  master -> master
> 
> Merk op dat er "ssh:" in de url staat. Geen "http:"    \o/ hoera  \o/

Mooi, dank je.

> Hoe of wanneer krijgt de website zelf die updates???
> Ik bedoel: git.mdcc.cx is bijgewerkt, maar enosig.org nog niet.

Er staan Makefiles in de git repo. "make" typen zou de website moeten updaten.
Ik kijk rsn wel even of dat ook voor jou zou moeten werken.

Groeten,

Joost


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]