ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Raspberry Pi Raspbian locale


Wat zegt 'locale -a' & 'localedef --list-archive'?

Op mijn systeem heb ik /etc/locale.gen & de 'locale-gen' tool; maar ik weet niet of dit nou een Arch Linux specifiek ding is, of dat alle Linux system dit hebben.

Hoe dan ook, dit is weinig meer dan een wrapper om 'localedef'; in principe kan je met 'localedef --delete-from-archive' dingen weghalen:

  $ localedef --list-archive
  en_GB.utf8
  en_US.utf8

  $ localedef --delete-from-archive en_GB.utf8

  $ localedef --list-archive 
  en_US.utf8

Dit is getest op mijn Arch systeem. Ik weet niet zeker op dit ook op je Raspbian systeem werkt, maar ik hoop dat je er iets aan hebt.

Martin.

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]