ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Raspberry Pi Raspbian locale


Door Martin Tournoijgeschreven:
> Wat zegt 'locale -a'

locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or
directory locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or
directory C
C.UTF-8
POSIX
en_US.utf8
nl_NL.utf8

   find /usr -name LC_COLLATE
geeft
     /usr/lib/locale/C.UTF-8/LC_COLLATE
dus bestaat wel, evenals de andere twee hierboven. Over de andere 8 of zo
variablen in /etc/default/locale geen klachten.

 & 'localedef --list-archive'?

en_US.utf8
nl_NL.utf8

> Op mijn systeem heb ik /etc/locale.gen & de 'locale-gen' tool; maar ik
weet niet of dit nou een Arch Linux specifiek ding is, of dat alle Linux
system dit hebben.

Debian ook:
locale-gen
Generating locales (this might take a while)...
 en_US.UTF-8... done
 nl_NL.UTF-8... done
Generation complete.

> Hoe dan ook, dit is weinig meer dan een wrapper om 'localedef'; in
principe kan je met 'localedef --delete-from-archive' dingen weghalen:
>
>  $ localedef --list-archive
>  en_GB.utf8
>  en_US.utf8
>
>  $ localedef --delete-from-archive en_GB.utf8
>
>  $ localedef --list-archive
>  en_US.utf8

localedef --delete-from-archive en_GB.UTF-8
locale "en_GB.UTF-8" not in archive

> Dit is getest op mijn Arch systeem. Ik weet niet zeker op dit ook op je
Raspbian systeem werkt,

Werkt
> maar ik hoop dat je er iets aan hebt.
> Martin.

Bedankt, weer wat wijzer geworden :-)
Nog niet verder gekomen met de oplossing.

Ik blijf het vreemd vinden dat het als root en su wim wel goed gaat. Het
lijkt wel of er ergens een commando niet wordt aangeroepen. Echter geen
aanwijzingen gevonden in:
  /etc/bash.bashrc
  /etc/profile
  /etc/profile.d/bash_completion.sh (meer staat er niet in deze folder)
  /home/wim/.bashrc
  /root/.bashrc


[ Date Index] [ Thread Index]