ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Raspberry Pi Raspbian locale


On Fri, Nov 28, 2014 at 05:50:24PM +0000, Wim wrote:
> Hallo,
> 
> Wat te denken van het volgende op mijn Raspberry pi met Raspbian
> 
> Als ik een terminal open en 
> 	locale
> doe is alles ingesteld op
> 	en_GB.UTF-8
> Als ik dan met
> 	su wim of als root
> opnieuw inlog in die terminal is alles zoals het in 
> 	/etc/default/locale
> staat. Een mix van en_US.UTF-8 en nl_NL.UTF-8. Zo is het ook bedoeld.
> Waar de en_GB.UTF-8 vandaan komt is mij een raadsel. Ik heb met grep
> de hele machine afgezocht maar niets gevonden. Ik krijg het idee dat
> het ergens hardcoded is.
> 
> Ook heb ik gezocht of ik, als ik de file
> 	/etc/default/locale
> aanpas ik deze dan moet herladen of niet. Zoiets wat je met source en
> aliasses doet. Maar daarover niets gevonden.
> 
> Het doel is alleen de locales
> 	en_US.UTF-8 en nl_NL.UTF-8
> en de instellingen zoals die in 
> 	/etc/default/locale
> staan.
> Wie heeft er een idee hoe ik dit goed kan krijgen?

Euh  `dpkg-reconfigure locales` ??


> 
> Bedankt.
> Wim


Groeten
Geert Stappers

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]