ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: en de bibliotheek (was: Re: Hoe O'Reilly boeken te bestellen)


On Sun, Apr 20, 2014 at 11:53:11AM +0200, Ruben Guerra Marin wrote:
> On Sun 20 Apr 2014 07:51:59 AM CEST, Joost van Baal-Ilić wrote:
> >
> > Er is ook ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git met daarin
> > library/who-has-which.txt .  Je bent uitgenodigd t boek aan de
> > enosig-bibliotheek beschikbaar te stellen, door het in dat bestandje op te
> > nemen.
> >
> > O, en wat denkt men: is het nuttig zo'n overzichtje van wie welk boek heeft
> > ergens te publiceren?  (Op enosig.org/library/who-has-which.txt zou
> > bijvoorbeeld kunnen.)  Of is dat juist niet wenselijk, vanuit
> > privacy-overwegingen?
> 
> I would like to make it publicly available (: i dont think that kills 
> our privacy that much =p

Thanks for feedback; done; now at http://enosig.org/library/who-has-which.txt

Bye,

Joost


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]