ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

en de bibliotheek (was: Re: Hoe O'Reilly boeken te bestellen)


Hoi,

On Sat, Apr 19, 2014 at 10:21:07PM +0200, Geert Stappers wrote:
> Op 2014-04-17 om 14:38 schreef Ruben Guerra Marin:
> 
> > "..40% discount on our printed books and 50% on our e-books. To get
> > this discount, please ask your members to shop on www.oreilly.com and
<snip>
> 
> Bestelling is geplaatst.
<snip>

Er is ook ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git met daarin
library/who-has-which.txt .  Je bent uitgenodigd t boek aan de
enosig-bibliotheek beschikbaar te stellen, door het in dat bestandje op te
nemen.

O, en wat denkt men: is het nuttig zo'n overzichtje van wie welk boek heeft
ergens te publiceren?  (Op enosig.org/library/who-has-which.txt zou
bijvoorbeeld kunnen.)  Of is dat juist niet wenselijk, vanuit
privacy-overwegingen?

Een zalig pasen, voor wie zich aangesproken voelt; Groeten,

Joost


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]