ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: en de bibliotheek (was: Re: Hoe O'Reilly boeken te bestellen)


On Sun 20 Apr 2014 07:51:59 AM CEST, Joost van Baal-Ilić wrote:
> Hoi,
>
> On Sat, Apr 19, 2014 at 10:21:07PM +0200, Geert Stappers wrote:
>> Op 2014-04-17 om 14:38 schreef Ruben Guerra Marin:
>>
>>> "..40% discount on our printed books and 50% on our e-books. To get
>>> this discount, please ask your members to shop on www.oreilly.com and
> <snip>
>>
>> Bestelling is geplaatst.
> <snip>
>
> Er is ook ssh://git.mdcc.cx/git/enosig-www.git met daarin
> library/who-has-which.txt .  Je bent uitgenodigd t boek aan de
> enosig-bibliotheek beschikbaar te stellen, door het in dat bestandje op te
> nemen.
>
> O, en wat denkt men: is het nuttig zo'n overzichtje van wie welk boek heeft
> ergens te publiceren?  (Op enosig.org/library/who-has-which.txt zou
> bijvoorbeeld kunnen.)  Of is dat juist niet wenselijk, vanuit
> privacy-overwegingen?
>
> Een zalig pasen, voor wie zich aangesproken voelt; Groeten,
>
> Joost
>

I would like to make it publicly available (: i dont think that kills 
our privacy that much =p

--
Rubén Guerra Marín
rguerra.marin@xxxxxxxxx
http://www.rugebiker.com/

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]