ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: find (bug in size?)


On 03/27/2014 02:32 PM, Wim wrote:
> ...
> Als ik dan doe (10k met min):
> ~/scripts/testjes/findme $ find . -size -10k -printf "%s\n"
> 4096
> En dat is wat anders. Dat lijkt op de omvang van de folder findme zelf.
> 
> Nu met 10k zonder -
> ~/scripts/testjes/findme $ find . -size 10k -printf "%s\n"
> 9370
> 
> find . -size -30k -printf "%s\n"
> 4096
> 20480
> 9370
> 
> Rara, ik snap dat niet, het wordt steeds vreemder lijkt het. Dat ik nu ook
> 4096 te zien krijg is nieuw sinds ik mijn vraag gesteld heb. Nog even
> gecontroleerd in de folder waar ik initieel aan het zoeken was met find en
> daar zie ik nu ook extra 4096 bij de resultaten.

RTFM :-)

>    -size n[cwbkMG]
>        File uses n units of space, rounding up. The following suffixes
>        can be used:
> 
>        `b'  for 512-byte blocks (this is the default if no suffix is
>           used)
> 
>        `c'  for bytes
> 
>        `w'  for two-byte words
> 
>        `k'  for Kilobytes (units of 1024 bytes)
> 
>        `M'  for Megabytes (units of 1048576 bytes)
> 
>        `G'  for Gigabytes (units of 1073741824 bytes)
> 
>        The size does not count indirect blocks, but it does count blocks
>        in sparse files that are not actually allocated.  Bear in mind
>        that the `%k' and `%b' format specifiers of -printf handle sparse
>        files differently. The `b' suffix always denotes 512-byte blocks
>        and never 1 Kilobyte blocks, which is different to the behaviour
>        of -ls. The + and - prefixes signifiy greater than and less than,
>        as usual, but bear in mind that the size is rounded up to the next
>        unit (so a 1-byte file is not matched by -size -1M).

De opmerkingen over rounding verklaren je resultaten.

Groeten,
-- wytzeFollow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]