ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: find (bug in size?)


Op 2014-03-26 om 17:29 schreef Wim:
> Hallo,
> 
> Nu we het toch over
> 	find 
> hadden nog een vraagje. Als ik twee bestanden (grootte van 9311 en 9958 bytes vastgesteld met
> 	find . * -printf "%s\n"
> ) en ik doe
> 	find . -size -10k -printf "%s\n"
> dan worden ze niet gevonden echter ze zijn dus wel kleiner als 10k!
> In find is
> 	k 1024 bytes
> dus ze zouden gevonden moeten worden lijkt mij.
> Als ik doe
> 	find . -size -10000c -printf "%s\n"
> worden ze wel gevonden.
> 	c is een byte in find
> Dit is ook correct.
> Bug of zie ik iets over het hoofd?


Euh, ik het niet reproduceren.

<screenshot>
stappers@nero:~
$ mkdir findme
stappers@nero:~
$ cd !$
cd findme
stappers@nero:~/findme
$ dd if=/dev/zero of=9370 bs=9370 count=1
1+0 records in
1+0 records out
9370 bytes (9.4 kB) copied, 0.000294524 s, 31.8 MB/s
stappers@nero:~/findme
$ dd if=/dev/zero of=20k bs=1024 count=20
20+0 records in
20+0 records out
20480 bytes (20 kB) copied, 0.000327382 s, 62.6 MB/s
stappers@nero:~/findme
$ find . -size 10k
./9370
stappers@nero:~/findme
$ find . -size 10k -printf "%s\n"
9370
stappers@nero:~/findme
$ ls -l ; ls -lh
total 32
-rw-r--r-- 1 stappers stappers 20480 Mar 26 20:03 20k
-rw-r--r-- 1 stappers stappers  9370 Mar 26 20:02 9370
total 32K
-rw-r--r-- 1 stappers stappers  20K Mar 26 20:03 20k
-rw-r--r-- 1 stappers stappers 9.2K Mar 26 20:02 9370
stappers@nero:~/findme
$ 
</screenshot>Groeten
Geert StappersP.S.
Momenteel is http://makerdays.nl/events gaande
Dat is ook in Eindhoven en ook erg hoog "Open Source" gehalte

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]