ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

find (bug in size?)


Hallo,

Nu we het toch over
	find 
hadden nog een vraagje. Als ik twee bestanden (grootte van 9311 en 9958 bytes vastgesteld met
	find . * -printf "%s\n"
) en ik doe
	find . -size -10k -printf "%s\n"
dan worden ze niet gevonden echter ze zijn dus wel kleiner als 10k!
In find is
	k 1024 bytes
dus ze zouden gevonden moeten worden lijkt mij.
Als ik doe
	find . -size -10000c -printf "%s\n"
worden ze wel gevonden.
	c is een byte in find
Dit is ook correct.
Bug of zie ik iets over het hoofd?

Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]