ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Is het gratis? Dan is het niet legaal


Jan Willem Knopper wrote:
> Lionel Elie Mamane wrote:
>> Artikel met *erg* misleidend titel in de Volkskrant:

Misschien wil ik wel reageren. (Ik heb trouwens een abonnement op de
Volkskrant)
Citaten als:
"'Ik schat dat er auteursrecht rust op 95 procent van wat er op Usenet
staat', zegt Kuik. Dat is wat hem betreft ook meteen illegaal materiaal,
want de auteursrechthebbende wordt in nul keer van de gevallen om
toestemming gevraagd om wat zijn brein heeft voortgebracht, te gebruiken."
zijn gewoon belachelijk. "illegaal materiaal" /= "auteursrechtelijk
beschermd materiaal".

Voor de geinteresseerden: het staat op pagina 8 in de ouderwetsche
papieren Volkskrant.

Een reactie dient ten hoogste 250 woorden te bevatten om in aanmerking
te komen voor publicatie.

Groet,


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]