ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[stappers@xxxxxxxxxxx: DNS voor vredesoase] vooral voor Paul


Hallo,

Een bericht naar Paul leverde nog geen reactie op,
vandaar dat ik het nu via de mailinglist probeer.

----- Forwarded message from Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx> -----

From: Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx>
To: paul??????@????????.??(?)
Subject: DNS voor vredesoase
Date: Thu, 5 Jul 2007 22:14:27 +0200
User-Agent: Mutt/1.5.13 (2006-08-11)


Hallo Paul,


Voor het verder inrichten van het netwerk op de Vredesoase,
zit ik te denken aan maandag 16 juli en woensdag 18 juli.

Is een van die avond ook voor jou mogelijk?
En zo ja, welke heeft jouw voorkeur?


Cheers
Geert Stappers

----- End forwarded message -----

Inmiddels gaat mijn voorkeur naar woensdag 18 juli
(maandag de 16de kan ook nog steeds )[ Date Index] [ Thread Index]