ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: irssi Freenode connect issue


Op Thu, 17 Nov 2016 07:18:41 +0100 Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx> schreef:

> On Thu, Nov 17, 2016 at 01:04:44AM +0000, Wim wrote:
> > 
> > Het probleem is:
> > 	krijg ik om de zoveel tijd 25x deze melding:
> > 	20161115::11:59:01 libsres: dropping response: query and response ID's or q_fields don't match
> > 	waarbij heel de irssi interface verder niet te bedienen is gedurende een minuut.

Ik heb nog wat verder onderzoek gedaan. Het heeft te maken met ssl.
Als ik in de config zet:
	use_ssl = "yes";
gaat het goed.
Als ik toevoeg, wat ik over al op Internet vind in de voorbeelden
	ssl_verify = "yes";
en / of
	ssl_capath = "/etc/ssl/certs";
krijg ik de foutmelding.
Ik heb dit
	https://freenode.net/kb/answer/irssi
geimplementeerd. Daardoor werkt ssl.
Mogelijk veroorzaken ssl_verify en/of ssl_capath een collision of zo met sasl

Het vreemde is dat als ik 
	/set use_ssl on
doe ik 
	12:17 -!- Irssi: Unknown setting use_ssl
krijg. use_ssl is inderdaad niet terug te vinden in de settings
	ssl
ook niet. Ook op
	https://irssi.org/documentation/settings/
vind ik niets over ssl

Wel dit nog gevonden;
	https://wdtz.org/freenode-sasl-upgrade-irssi-howto.html
		zoek: Featured Comment

> Mijn vernoemden, dan wel de richting waar ik het zou zoeken, is DNS.
> 
> Is er tussen "wel werken" en "niet meer werken sinds de {stroom,Inter}netonderbreking"
> een wijziging geweest in Domain Name Server gerelateerde zaken?

DNS: Niet dat ik weet.
Er is wel een DHCP issue omdat de router niet altijd goed met de gateway van de ISP praat. Gebeurt soms al klik ik alleen maar wat pagina's in de webinterface open om te kijken,

Al met al lijkt het nu weer stabiel te werken :-)

> > P.S. Waarschijnlijk is er al over nagedacht of reageert mijn email
> > client anders: Is het een idee om bij reply de reply naar de maillijst
> > te laten gaan in plaats van naar de afzender?
> 
> Ja, er is over nagedacht en het is gedocumenteerd
> op http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html   8^)

Ik ga eens lezen

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]