ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: maandag enosig bijeenkomst in Burgers, Eindhoven


Geert Stappers wrote:
...
> Nu vind ik alle lezing wel leuk. ( Het leuke van niet leuke lezingen is
> dat ze je vooroordeel bevestigen (of dat ze je aangename verrassen))
> 
> Maar omdat er een keuze gemaakt werd, is er morgen 2 juni,
> eerste maandag van de maand, geen spreker.
> 
> Ik, Geert, ben die maandagavond wel bij Burgers.

ik zal er ook zijn.
> 
> Of het een Enosig bijeenkomst genoemd mag worden, weet ik niet.
> Het is aan ons om er invulling aan te geven...
> 
Misschien een idee om wat onderwerpen te bespreken en alvast wat keuzes
te maken ;)

Mvg,

Jan Willem

<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]