ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 2 events


On Mon, Mar 25, 2002 at 09:58:58PM +0100, Hans Lambermont wrote:
> Joost van Baal wrote:
> > Maandag 2 september, Kastelenplein 167, Eindhoven: Bijeenkomst HCC afd.
> > Eindhoven over "Linux operating systeem" (sic ;-)
> > http://www.hobby.nl/~afd-eindhoven/agenda.htm
> 
> moet je daar niet eerst lid van worden ?

O God...

Over de zaterdag-bijeenkomsten schrijft de HCC in een mailtje:

"In principe is iedereen vrij om even te komen kijken en vragen te
stellen aan de aanwezige leden en ook het meebrengen van een introducé
is geen enkel probleem, zelf als deze geen lid is, is men van harte
welkom,dit geldt uiteraard ook voor de leestafel."

Rest de vraag of dat ook voor bijeenkomsten die niet op zaterdag vallen
geldt...

Ik zal ze ns een mailtje sturen.  Ik houd je op de hoogte.

Groeten,

Joost


<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]