ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 2 events


On Mon, Mar 25, 2002 at 11:24:33PM +0100, Joost van Baal wrote:
> On Mon, Mar 25, 2002 at 09:58:58PM +0100, Hans Lambermont wrote:
> > Joost van Baal wrote:
> > > Maandag 2 september, Kastelenplein 167, Eindhoven: Bijeenkomst HCC afd.
> > > Eindhoven over "Linux operating systeem" (sic ;-)
> > > http://www.hobby.nl/~afd-eindhoven/agenda.htm
> > 
> > moet je daar niet eerst lid van worden ?
> 
> Ik zal ze ns een mailtje sturen.  Ik houd je op de hoogte.

Yes, we're welcome:

On Tue, Mar 26, 2002 at 07:35:57PM +0100, J.J.Wesseling wrote:
> Ook niet leden zijn welkom op de lezingen·

:)

Bye,

Joost

<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]