ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 2 events


Joost van Baal wrote:

> Maandag 2 september, Kastelenplein 167, Eindhoven: Bijeenkomst HCC afd.
> Eindhoven over "Linux operating systeem" (sic ;-)
> http://www.hobby.nl/~afd-eindhoven/agenda.htm

moet je daar niet eerst lid van worden ?


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]