ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

installing gnu/hurd (was: Re: Debian CD's)


On Wed, Nov 21, 2001 at 07:25:47PM +0100, Rudi Sluijtman wrote:
> > From: Lionel Elie Mamane <lionel@xxxxxxxxx>
<snip>
>  
> > I zoek "verse" Debian GNU/Linux woody en sid CD's (DVD ook goed). Kan
> > iemand ze maken voor mij?
> Ik heb een brander, en wil wel cd's voor je branden.

Ik heb er ook eentje, maar nog niet aan de praat gekregen.  (Ook niet
hard geprobeerd.)

> > Debian GNU/Hurd is ook leuk...
> Ja, voor zover ik weet heeft Joos van Baal een Hurd installatie: Joost, hoe
> heb je die geinstalleerd ? Ik geen iso images gevonden.

ftp://ftp.acc.umu.se/pub/cd-images/debian-unofficial , as linked to from
http://www.copyleft.co.nz/ .

De "officiële" (voor zover daar in dit stadium sprake van kan zijn)
manier om Debian GNU/Hurd te installeren is overigens niet van een cd
image, maar volgens de procedure als uitgelegd op
http://web.walfield.org/papers/hurd-installation-guide/ .  Meer info op
http://www.debian.org/ports/hurd/ .

Groeten,

Joost


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]