ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: installing gnu/hurd (was: Re: Debian CD's)


> From: Joost van Baal <joostvb@xxxxxxx>

> ftp://ftp.acc.umu.se/pub/cd-images/debian-unofficial , as linked to from
> http://www.copyleft.co.nz/ .

ftp://ftp.acc.umu.se/pub/cd-images/debian-unofficial/hurd:

 SORRY                Mon Jun 25 09:34:00 2001 
 TEMPORARY_DISK_SHORTAGE       Mon Jun 25 09:34:00 2001 

;-(

but they are on ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/hurd ;-)

===============================================

de hurd cd zijn te vinden op bijvoorbeeld 
ftp://ftp.fsn.hu/pub/CDROM-Images/debian-unofficial/hurd

Groeten,
Rudi Sluijtman.


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]