ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: redistributing linux CD's


On Tue, Nov 20, 2001 at 12:58:04PM +0100, Kurt Garloff wrote:
> On Tue, Nov 20, 2001 at 11:35:20AM +0100, Joost van Baal wrote:
> > On Tue, Nov 20, 2001 at 02:13:04AM +0100, Ionel Mugurel Ciobica wrote:
> > >
> > > I think I am the person Joost mentioned as a "non-dutch speaking people".
> > 
> > There are at least two non-dutch speaking people subscribed :)
> 
> I don't know whether I count as dutch speaking ... as a german with 2 yrs of
> dutch experience and probably heavy german accent ;-) 
> Though sometimes dutch people don't start to talk german to me immediately
> nowadays after listening to my dutch.

[following opinion is in both dutch and english]

Het uitgangspunt van de ENOSIG is wel nederlandstalig. Tenslotte is
Eindhoven een nederlandstalige stad, dus dat ligt dan ook wel in de lijn.
Daarmee wil ik echter niet zeggen, dat ik vind dat het ook uitdrukkelijk
de bedoeling of zelfs maar verplicht is om enkel nederlandse taal te
bezigen op deze lijst of in andere context van de ENOSIG.

Joost van Baal en ik hebben al eerder gesproken over dit onderwerp.
We hebben toen vastgesteld dat er al duizenden engelstalige mailinglijsten
en groepen zijn, waar allerlei vrije software nerds van over de hele
wereld met elkaar communiceren in het engels.

Het zou fijn zijn als er ook iets was voor al die mensen die nog niet zo
gepokt en gemazeld zijn in dat wereldje en het ook niet noodzakelijkerwijs
willen worden. Of moeten die mensen dan maar opgesloten blijven in de
proprietaire software cultuur? De ENOSIG is ook opgericht om voor deze
mensen in Eindhoven en omgeving een plaats te zijn waar zij kennis kunnen
maken met vrije software, en er andere geinteresseerden kunnen ontmoeten.

Natuurlijk is het ook zo dat alle mensen die in Eindhoven verblijven en
bij vrije software betrokken zijn, in de ENOSIG een ontmoetingsplaats
kunnen vinden. Als er onder dezen zijn, die de nederlandse taal niet
zo goed machtig zijn, dan zou dat op zich ook geen reden mogen zijn om
hen buiten te sluiten.

Het is dus zoeken naar een benadering, die alle belangen recht doet.
In elk geval zou ik dit niet willen doen door middel van plicht en
gebod of verbod. Het lijkt mij beter om aan eenieder te vragen om,
binnen zijn of haar mogelijkheden zoveel mogelijk rekening te houden
met de mogelijkheden van de anderen.

Dit betekent concreet, dat als je zowel nederlands als engels kunt
schrijven, dat je dan probeert om je verhaal in het nederlands en het
engels te schrijven. Het kan zijn dat de ene versie uitgebreid is en
de vertaling een samenvatting is, al naar gelang je de talen in kwestie
beheerst of je er gemakkelijk in kunt uitdrukken. Het kan ook zijn dat je
er werkelijk niet in slaagt om in het nederlands of engels te schrijven.
Het zij dan maar zo, en als iemand anders het dan niet kan lezen, dan
kan die op de lijst om een vertaling vragen. Er is vast wel iemand die
dat kan.

==

The initial assumption of the ENOSIG is dutch. After all, Eindhoven is
a dutch city, so that it kind of makes sense to use the dutch language.
That is however not to say that I think that it is explicitly intended,
or even compulsory, to only use the dutch language on this list or in
any other context of the ENOSIG.

Joost van Baal and I spoke about this subject before. We then established
that there are already thousands of english speaking mailing lists and
groups, where free software nerds from all over the world communicate in
(pidgin) english.

It would be sweet if there were also someplace for all those who are not
yet so well-versed in these communities and customs, and who may not
necessarily aspire to become so. For if not, should they then remain
confined to the culture of proprietary software? The ENOSIG has also
been founded for these people in the Eindhoven area to be a place where
they can acquaint themselves with free software and meet with others
who share this interest.

Of course, all people residing in the Eindhoven area and involved with
free software should be able to find a meeting place in the ENOSIG.
If there are among those, who do not master the dutch language very well,
then that should not exclude them either.

So I am looking for an approach that does justice to all interests.
In any case, taking to a legalistic one of "must" and "mustn't" doesn't
seem very reasonable or fruitful. Rather, I would like to kindly ask
everyone to, within the scope of their own abilities, be considerate of
the abilities of others.

Practically speaking, this would mean to say that if you can write in both
dutch and english, that you then try to say things in both languages.
It may be that one version is the extensive one while the other is
more of a brief translation, depending on one's actual language and
expressive skills. It may also be that you really are unable to write
in dutch or english. So be it, and if someone else then cannot read it,
they can then ask for a translation on the list. Surely there will be
someone who can.

Cheers,


Joost "but can you say 'Scheveningen'? ;)" Kooij

<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]