ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[flx@xxxxxxxx: Privacy Café @ Radboud University Nijmegen op 25-06]


Nijmegen is voor Den Bosch en Eindhoven een stuk dichterbij dan Breda.

Komt nog bij dat dezelfde avond, een vierde donderdag van een even maand,
ook http://losc.nl/Breda/meetings.html is.


----- Forwarded message from "Felix C. Stegerman" <flx@xxxxxxxx> -----

Date: Sat, 13 Jun 2015 14:19:21 +0200
From: "Felix C. Stegerman" <flx@xxxxxxxx>
To: Privacy Café <privacycafe@xxxxxxxxxxxxxx>, FSFE BNL <fsfe-bnl@xxxxxxxxxxxxx>, FSFE Netherlands <netherlands@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: Tako Marks <tako.marks@xxxxxxxxx>, Manon de Vries <manon@xxxxxxxxxx>
Subject: Privacy Café @ Radboud University Nijmegen op 25-06
User-Agent: Mutt/1.5.23 (2014-03-12)

Hoi allemaal,

Er is de 25e een Privacy Café @ Radboud University Nijmegen [1].

Aanmelden als vrijwilliger kan via de vlinder (of door mij te mailen).

- Felix

[1] https://privacycafe.bof.nl/agenda/2506-nijmegen-radboud-university-2015-6-25/[ Date Index] [ Thread Index]