ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bijeenkomst december


Allen,

Wanneer was precies de bijeenkomst in december (ik hoop niet gisteren :)

Als ik me niet vergis wilde Geert een praatje houden over git. Als er
belangstelling voor is, wil ik eventueel aansluitend een vergelijking
met darcs en/of mercurial geven (improvisatie).

Groet,


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]