ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: strakkere anti-spam instellingen op enosig-lijst


Op 16-05-2007 om 09:24 schreef Joost van Baal:
> Hoi,
> 
> Op Tue 18 Jul 2006 om 06:46:54 +0200 schreef Joost van Baal:
> > Op di 18 jul 2006 om 03:49:48 +0200 schreef Tony den Haan:
> > > 
> > > Da's de oogst van nog geen 2 dagen, dus dik 100 spams per week, oftewel 99% 
> > > vervuiling.
> > 
> > Ik heb nog steeds op mijn todo-lijstje staan: configureer @enosig.org zo
> > dat mail voor dat domein ge-grey-list wordt.  Ik zet t wat hoger op mijn
> > lijstje.  Ik verwacht dat dat de spamoverlast flink zal doen afnemen.
> 
> Ik heb de lijst ge-herconfigureerd: nu moeten mensen zich eerst
> aanmelden voordat ze kunnen posten.  Mailtjes die naar de lijst gestuurd
> worden door mensen die niet aangemeld zijn, worden stilzwijgend weggegooid.

Jammer.
[1]

> Minder handwerk bij het bevechten van spam dus.

Bij de verdediging van mailinglisten maak ik gebruik van dit scriptje:

#!/bin/bash
awk -F: '$1 ~ /^Subject/ { S=$2 }
 $1 ~ /^From/ { F=$2 }
 END { print S "\n" F }' | ( read ; read FROM ; set -x ; echo delete | mailx -s "${REPLY}" $FROM )
# Last Line

Nu ik het weer terug zie, sinds november 2005, verbaast het me, dat het
werkt. Zo is mij niet duidelijk waar REPLY zijn waarde krijgt.

waarschijnlijk heeft
 END { print S "\n" F }' | ( read REPLY ; read FROM ; set -x ; echo delete | mailx -s "${REPLY}" $FROM )
hetzelfde effect, ik zal er eens mee exprimenteren. 

Het script "leest" "stdin" wat een "mailman confirm message" moet zijn.
Daarvan wordt de 'Subject:' en 'From:' opgezocht waarvan alleen de
laatste onthouden wordt en bij het END van de confirm E-mail afgedrukt.
Die twee velden worden gebruikt in en delete E-mail.

De 'set -x' is er in gekomen tijdens de ontwikkeling voor debug
doeleinden. Na de ontwikkeling had ik 'set -x' weggehaald, maar toen
werkte het niet meer, vandaar dat de 'set -x' er in staat.

Het script heb ik 'ds' genoemd, als afkorting van "delete spam".

In mijn E-mail programma ( mutt ) kan ik een E-mail "pipe-pen" naar een
ander programma. De toets daarvoor is '|'.

Als er dan een "mailman confirm message" is die een unsubscribe posting
rapporteert, dan bekijk ik het bericht (vaak is het subject al genoeg).
Spam wordt dan afgehandeld met 4 toetsen:  'pipe', 'd', 's' en 'enter'.
Voor "ham" heb ik wel het mailman webinterface nodig.Cheers
Geert Stappers

[1] eigenlijk vind ik het triest


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]