ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Het is bijna 1500000000


On Fri, Jul 07, 2017 at 05:10:51PM +0000, Wim wrote:
> Hallo,
> 
> Ter info:	
> 	Het is bijna "jaarwisseling" naar 1500000000
> Nog een weekje.

$ date -d @1500000000
Fri Jul 14 02:40:00 UTC 2017


Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]