ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Het is weer de 3e maandag...


Ik zie Stappers anders nergens :)On 21-11-11 08:51 Geert Stappers wrote:
On Sun, Nov 20, 2011 at 10:58:57PM +0100, Tom Geelen wrote:
> Heho,
> 
> Morgen is weer de derde maandag van de maand.
> Niemand is met een met een onderwerp aan komen zetten. Bij gebrek
> daaraan kunnen we natuurlijk gewoon nakeuvelen over T-DOSE [1]. Of
> over whatever onderwerp ter tafel komt...
> 
> Wie is van plan maandag naar Burgers [2] te komen?


Stappers

> (Zolang ik niet de indruk krijg dat ik de enige ENOSIG'er zal zijn,
> ben ik wel van plan te komen).
> 
> Groeten,
> 
> Tom.
> 
> [1] http://t-dose.org/
> [2] http://enosig.org/wiki/index.php?title=Burgers


Tot vanavond

Groeten
Geert Stappers

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]