ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: find (alleen in huidige folder)


Hoi Klaas,

Goed gelezen. Het moet inderdaad zijn / duidelijker is:
	Hoe zoek ik alleen in de folder waar ik in sta naar een bestand, . . . 

Inmiddels van wytze geleerd. Dus het complete antwoord is (bijvoorbeeld bij zoeken naar deelvandebestandsnaam:
	find . -maxdepth 1 -iname "*deelvandebestandsnaam*" -print
zonder
	-print
werkt het overigens ook. -print is default tegenwoordig als ik het goed heb.

ls en grep: Bedankt, inderdaad, dat wist ik :-)

On Mon, 24 Mar 2014 13:06:30 +0100 Klaas van Gend <klaas@xxxxxxxxxx> wrote:

> Hoi Wim,
> 
> Als ik jouw vraag probeer te begrijpen, lijkt het alsof je de verkeerde
> vraag stelt.
> find zoekt namelijk alleen naar bestanden in een tree, niet IN bestanden.
> 
> Als je een lijstje wilt hebben van bestanden in je directory, gebruik dan
> ls -1.
> Wil je IN bestanden zoeken, gebruik dan grep.
> 
> Klaas
> 
> 
> 2014-03-24 12:53 GMT+01:00 Wim <Electronic.Design@xxxxxx>:
> 
> > Hallo,
> >
> > Vraagje over het bash
> >     (GNU bash, version 4.2.45(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu))
> >     find
> > commando:
> >     Hoe zoek ik alleen in de bestanden in de folder waar ik in sta,
> > dus niet in de subfolders? Ik heb het uitgebreid onderzocht maar nog niet
> > opkunnen lossen (met onderandere de -maxdepth, -prune en -path opties).

Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]