ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

T-DOSE: dit weekend


Voor wie het nog gemist had: de T-DOSE conferentie wordt dit weekend
weer gehouden, http://www.t-dose.org/. De locatie is net als vorige
jaren het Fontys-terrein aan de Rachelsmolen 1 (gebouw R5).


Groeten en misschien tot straks,

Johan

<<application/pgp-signature>>[ Date Index] [ Thread Index]