ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Bijeenkomst 16 maart


* Kees Stravers <kees.stravers@xxxxxxxxx> wrote:
> Volgens de annalen is de volgende Enosig bijeenkomst op 16 maart, want
> dit is de derde maandag van maart.

Ik kom ook.

<<inline: application/pgp-signature>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]