ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bijeenkomst 16 maart


Volgens de annalen is de volgende Enosig bijeenkomst op 16 maart, want
dit is de derde maandag van maart. Tot mijn verbazing tref ik nu eens
geen conflicterende afspraak in mijn agenda aan, dus ik wilde weer eens
bij Burgers verschijnen. In welk zaaltje was het ook al weer?

Kees


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]