ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

praatje over git, maandag 1 december 2008, Burgers (was: Re: bijeenkomst december)


Hoi Geert,

Op Sun 24 Aug 2008 om 09:59:06 +0200 schreef Geert Stappers:
> 
> Op de bijeenkomst in augustus had ik "gepeild" of er belangstelling was
> voor een lezing over de versiebeheertool'git'.
> Er is inderdaad interesse, dus dat wordt dankbaar voorbereiden.
<snip>
> 
> In december kunnen jullie mijn verhaal over git verwachten.
> 
> Nu ben ik echter benieuwd wat zoal de meningen zijn 
> om op maandag 5 december bij elkaar te komen?

Op _maandag_ de _eerste_ december hoor ik graag jouw git-praatje
in Burgers :)

Groeten,

Joost

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]