ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ENOSIG-Bijeenkomst maart


Hoi iedereen,

Ivo en ik zijn bereid, mits er geen andere plannen zijn, om in maart een
presentatietje te houden over Haskell, een functionele programmeertaal.
Het zou dan gaan over zowel de programmeertaal zelf, als het bouwen van
Haskellprogramma's en -libraries.
Graag jullie reactie.

Groet, Jochem

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]