ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

problem solved (en maandag enosig-bijeenkomst) (was: Re: probleempje met fnord webserver [...])


Hoi,

Op Sun 30 Dec 2007 om 04:31:45 +0100 schreef Joost van Baal:
> 
<knip>
> Het
> gaat over de fnord webserver ( http://www.fefe.de/fnord/ ), ipsvd (
> http://smarden.org/ipsvd/ ), internet protocol service daemons, en over
> runit ( http://smarden.org/runit/ ), een Unix init vervanger.
> 
> Mijn posting is inmiddels op
> http://thread.gmane.org/gmane.comp.web.fnord/114 verschenen.
<knip>

Edwin Mons: nog bedankt voor je tip!

Zoals op http://article.gmane.org/gmane.comp.web.fnord/115 te lezen is,
is het probleem inmiddels opgelost.

Groeten,

Joost

PS: komende maandag is er weer een enosig-bijeenkomst; zie
http://enosig.org/archief/msg01196.html voor de details.  De geruchten
over een NetBSD-demo zijn inmiddels bevestigd: die demo zal gegeven
worden.

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]