ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [T-dose-announce] volunteers needed / vrijwilligers gezocht


Hoi,

Misschien dat op deze lijsten geinteresseerden zitten?

Op Mon 8 Oct 2007 om 05:06:59 +0200 schreef Jeroen Baten:
> Hallo,
> 
> Voor het T-DOSE conges zoeken we nog een aantal vrijwilligers!
> 
> Wat moet je doen:
> -minimaal 1 maar liever 2 dagen multifunctioneel inzetbaar zijn
> 
> Wat krijg je ervoor:
> -Een cool lime kleurig polo-shirt met t-dose logo erop als aandenken en 
> om je herkenbaar te maken tijdens het congres.
> -Dat warme gevoel dat je iets goeds hebt gedaan.
> -Gratis deelnemen aan het social event op zaterdagavond (diner)
> 
> Reageer snel want de plaatsen zijn beperkt.
> 
> met hartelijke groet,
> -----------------------------------------------------------
> English version
> 
> For the T-DOSE event we are looking for a couple of volunteers!
> 
> What do you have to do:
> -Attent 1 but better is 2 days and be flexibely deployable :-)
> 
> What do you get:
> -A cool lime polo-shirt met t-dose logo as a rememberance and to make 
> you easily distinguisable in the crowd.
> -That warm feeling that you did something good.
> -Free entrance to the social event on saterday-evening (diner)
> 
> please respond quickly because seats are limited.
> 
> kind regards,
> 
> 
> -- 
> Jeroen Baten (jeroen@xxxxxxxxxx)
> Voorzitter stichting T-Dose
>  _      _
> | |_    __| | ___ ___ ___
> | __|____ / _` |/ _ \/ __|/ _ \
> | ||_____| (_| | (_) \__ \ __/
>  \__|   \__,_|\___/|___/\___|
> Heebergsvoort 3, 5706HT Helmond
> 
> -------------------------------------------------------------------------
> This SF.net email is sponsored by: Splunk Inc.
> Still grepping through log files to find problems? Stop.
> Now Search log events and configuration files using AJAX and a browser.
> Download your FREE copy of Splunk now >> http://get.splunk.com/
> _______________________________________________
> T-dose-announce mailing list
> T-dose-announce@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/t-dose-announce

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]