ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

enosig VC repository geconverteerd van CVS naar SVN (was: Re: website update mogelijkheden)


Hoi,

Lionel: kun je Johan misschien een account op agate geven, en hem lid
maken van group enosig?

Op Sun  5 Aug 2007 om 10:55:38 +0200 schreef Johan van Selst:
> Geert Stappers wrote:
> > Is een tussenvorm van "niets" en webmaster mogelijk?
> > Dus dat eenvoudige updates uit te voeren zijn?
> 
> Ik denk dat Joost voor het gemak iedereen met commit-rechten
> 'webmaster' noemt.
> 
> > ( Of til ik te zwaar aan de titel Webmaster ? )
> 
> Waarschijnlijk wel. In mijn tijd als 'webmaster' heb ik in elk geval ook
> niet meer gedaan dan eenvoudige updates. Ik denk dat de huidige website
> vrij goed aangeeft hoe actief de huidige webmasters zijn. En hoewel het
> opnieuw opmaken van de website nog ergens op mijn todo list staat,
> verwacht ik daar nog niet direct aan toe te komen. Ik zal met plezier
> website-suggesties die naar deze lijst of webmaster@xxxxxxxxxx gestuurd
> worden doorvoeren, maar een extra committer die helpt om er voor te
> zorgen dat de website altijd up-to-date blijft kan geen kwaad.
> 
> Laten we dit gesprek morgen voortzetten: definitie-verschillen en
> verwachtingen zijn veel makkelijker duidelijk te maken wanneer je naast
> elkaar zit.

Ik heb net de CVS-repository waar de enosig-website in zit,
geconverteerd naar SVN, en verplaatst van topaz.conuropsis.org naar
agate.conuropsis.org.

Johan: je kunt de repository uitchecken door

 svn co svn+ssh://agate.conuropsis.org/home/groups/enosig/srv/svn/enosig/trunk/enosig

te doen (nadat je een account op agate hebt gekregen).  Verder zijn de
instructies die ik in http://www.enosig.org/archief/msg06881.html gaf
nog wel geldig (geloof ik...)

In
svn+ssh://agate.conuropsis.org/home/groups/enosig/srv/svn/enosig/trunk/enosig/doc/sysadmin.txt
staat ook nog steeds iets zinvols.

We hebben nu trouwens ook de mogelijkheid commit-messages te versturen.
Johan (en/of anderen): geef even een gil als je die wilt krijgen; vertel
me het emailadres waar je ze op wilt ontvangen.

Real Soon Now wordt de enosig website (en het email-domein) verplaatst
van topaz naar agate.  Dan zal het allemaal dus weer een beetje anders
worden.

Geert: wil je Johan en mij helpen met het onderhoud van de website?  In
dat geval kun je Lionel vragen een account voor je aan te maken.

Groeten,

Joost

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]