ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: website update request


Hoi Geert,

Op Sat 28 Jul 2007 om 01:07:34 +0200 schreef Geert Stappers:
> 
> Hoe wordt de bijgevoegde patch verwerkt?

Door te committen in CVS, en daarna "make" te typen. Ik neem aan dat je
voorlopig geen enosig webmaster wilt worden (verbeter me als ik ernaast
zit!), en heb dat dus net zelf gedaan. Het resultaat is te bewonderen
op http://www.enosig.org/. Ik heb je patch nog een beetje aangepast:

----------------------------
RCS file: /var/cvs/enosig/www/index.html,v
Working file: index.html
head: 1.24
total revisions: 24;  selected revisions: 24
description:
----------------------------
revision 1.24
date: 2007-08-01 10:48:41 +0200; author: joostvb; state: Exp; lines: +15 -3; commitid: g4GW11l75g6HI1ss;
Wouter Stam's onderzoek is niet nieuw.
Vermeld details over lokatie bijeenkomsten.
----------------------------
revision 1.23
date: 2007-08-01 10:47:30 +0200; author: joostvb; state: Exp; lines: +4 -10; commitid: 2fgeXlQO6sFfI1ss;
Apply patch

 Date: Sat, 28 Jul 2007 13:07:34 +0200
 To: people@xxxxxxxxxx
 Subject: website update request
 Message-ID: <20070728110734.GW2848@xxxxxxxxxxxxxxx>
 From: Geert Stappers <stappers@xxxxxxxxxxx>

Bedankt Geert!
----------------------------

Groeten,

Joost


<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:

Gerelateerd:


[ Date Index] [ Thread Index]