ENOSIG Discussie (threads)


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

website update request


Hallo,

Hoe werkt een update van de Enosig website?

En wat concreeter:
Hoe wordt de bijgevoegde patch verwerkt?


Cheers
Geert Stappers

P.S.
Maandag 6 augustus weer Enosig bijeenkomst

--- index.html.web	2007-07-28 12:52:04.000000000 +0200
+++ index.html	2007-07-28 12:58:35.000000000 +0200
@@ -16,19 +16,12 @@
  (There is a (possibly less up to date...) <a href="index.en.html">English page</a>.)
  </p>
 
-<!-- <p>Nieuw! De volgende <a href='bijeenkomsten.html'>Enosig-bijeenkomst</a> is
-  op vrijdag 11 november 2005 in Oes Hoes, Eindhoven.</p> -->
-
  <p>Nieuw! <a href="http://home.fsw.vu.nl/w.stam";>Wouter Stam</a> heeft zijn
 eerste onderzoeksresultaten over sociale netwerken binnen de Nederlandse Open
 Source gemeenschap gepubliceerd. Een op de Enosig toegesneden versie van zijn
 verslag staat <a
 href="Wouter_Stam_Open_Source_Netwerken_2006-05_Onderzoeksverslag_207.pdf">hier</a>.</p>
 
- <p>Nieuw! Als jij ook vind dat de Enosig weer eens een <a
-href='bijeenkomsten.html'>bijeenkomst</a> moet houden, laat dat dan weten op de
-<a href="mailinglist.html">mailing lijst</a>.</p>
-
  <p>
  De ENOSIG is een clubje <a href="mensen.html">mensen</a>
  die op de een of andere manier betrokken zijn bij
@@ -51,11 +44,12 @@
  <p>
  We hebben een <a href="http://www.enosig.org/";>website</a>
  en een <a href="mailinglist.html">mailing list.</a>
-  We houden in principe iedere eerste maandag van de maan een
+  We houden in principe iedere eerste maandag van de maand een
  <a href="bijeenkomsten.html">bijeenkomst</a>;
  deze worden aangekondigd op de mailing list, en op de
  <a href="bijeenkomsten.html">bijeenkomsten pagina</a>.
-  Feestdagen slaan we over.
+  Feestdagen doen de bijeenkomst verschuiven naar de tweede maandag.
+  (beschouw Sinterklaas ook als een feestdag.)
  </p>
 
  <p>

<<inline: signature.asc>>


Follow-ups:


[ Date Index] [ Thread Index]